WHY?

Shalom Jerusalemista, Israelin pääkaupungista!

Seuraavassa on kolme kysymystä, joihin toivottavasti pystyt vastaamaan ilman apua:

 1. Kuinka monta maata voit luetella nimeltä?
 2. Kuinka monta niiden maiden pääkaupunkia osaat nimetä?
 3. Minkä maan ja pääkaupungin Raamattu mainitsee useimmin?

Olen varma, että useimmat teistä sisällyttivät Israelin ja sen pääkaupungin Jerusalemin listalleen.

Miksi?

Israel on yksi pienimmistä maista maailmassa. Se on Yhdysvaltojen osavaltion New Jerseyn kokoinen. Se on vain täplä Lähi-Idän kartalla. Silti, vaikka se on niin pieni, useimmat ihmiset ovat kuulleet sekä Israelista että Jerusalemista.

Miksi?

MUTTA vaikka ihmiset saattavat tietää sen nimen, monetkaan eivät tiedä paljoa Israelista. JA melko usein se, mitä he tietävät, ei ole totta.

Kuitenkin Israel on vaikuttanut tai vaikuttaa jollain tavalla jokaiseen ihmiseen ja jokaiseen maahan maailmassa.

Niinpä me jatkamme kysymistä:

Miksi?

Miksi?

Miksi?”

Vastaukset ovat Raamatussa ja ne alkavat miehestä nimeltä Aabraham.

JUMALAN LUPAUKSET AABRAHAMILLE

Useimmat teistä luultavasti tietävät Aabrahamin. Hän oli suuri uskon mies.

Raamattu kuvaa Aabrahamia monin tavoin:

 • Aabraham oli Jumalan ystävä
 • Aabraham oli juutalaisen kansan isä
 • Aabraham oli myös monien kansojen isä
 • Aabrahamia pidettiin vanhurskaana, koska hän uskoi Jumalaa

Aabraham on avain kysymykseemme ”Miksi?”

Jumala nimittäin antoi Aabrahamille muutamia lupauksia.

Ne lupaukset ovat syy siihen, miksi Israel on niin tärkeä ja merkittävä jokaiselle muulle maalle maailmassa.

Lupaukset mainitaan ensimmäistä kertaa 1. Mooseksen kirjan luvussa 12, jakeissa 2-3 ja 7. Jumala sanoi Aabrahamille: ”Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.” “Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan.”

Katsotaanpa tarkasti jokaista näistä lupauksista:

”Minä teen sinusta suuren kansan.”

Jumala aikoi tehdä Aabrahamista suuren kansan. Yhden suuren kansan. Aabraham kyllä saisi monta lasta ja heistä tulisi monta kansaa, mutta vain yksi kansa olisi ainutlaatuinen. On tärkeää ymmärtää, että se kansa ei olisi parempi kuin muut kansat mutta se olisi erityinen.

Tällä kansalla olisi hyvin erityinen suhde Jumalan kanssa ja hyvin erityinen tarkoitus Jumalan suunnitelmassa maailmalle. Se kansa olisi Jumalan todistaja muulle maailmalle (Jesaja 43: 10). He todistaisivat ja OLISIVAT todistus Jumalan luonteesta:

 • Hänen hyvyydestään
 • Hänen voimastaan
 • Hänen oikeudenmukaisuudestaan
 • Hänen pyhyydestään

Se kansa olisi ennen kaikkea todistus tai todiste Jumalan uskollisuudesta. Suurimman osan ajasta se kansa ei tottelisi Jumalaa ja Jumalan täytyisi kurittaa heitä. Mutta Jumala ei koskaan, ei koskaan, ei koskaan lakkaisi rakastamasta heitä. Ja se kansa on edelleen todistus Jumalan uskollisesta rakkaudesta.

Mikä oli, mikä on se kansa? Se on Israel.

Katsotaan seuraavaa lupausta:

”Minä siunaan sinut.”

Jumala lupasi siunata Aabrahamin henkilökohtaisesti. Aabrahamista tuli hyvin rikas ja hyvin voimakas. Hän oli hyvin arvostettu ja monet kuninkaat pelkäsivät häntä.

”Minä teen sinun nimesi suureksi.”

Aabrahamin nimi oli hyvin suuri silloin ja tänäkin päivänä me kaikki tunnemme hänen nimensä. Kolme uskontoa pitää häntä isänään: juutalaiset, muslimit ja kristityt!

”Sinä olet tuleva siunaukseksi.”

Aabraham ei ainoastaan ollut hyvin rikas vaan hän oli hyvin antelias perhettään kohtaan. Kun hänen veljenpoikansa Loot kidnapattiin, Aabraham lähti sotimaan vapauttaakseen hänet. Aabraham voitti sodan ja sai paljon maata ja hän antoi Lootin valita, minkä osan maata Loot haluaisi. Loot ei ollut niin antelias ja hän valitsi parhaan osan!

”Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat.”

Tämä on lupaus, joka vaikuttaa jokaiseen meistä ja meidän kansakuntiimme tähän päivään saakka. Se on itse asiassa ihana siunauksen lupaus mutta se on myös varoitus, koska Jumala tuomitsee jokaisen ihmisen ja jokaisen kansan siitä, millä tavalla ne kohtelevat Israelia.

Mitä sitten Israelin ”kiroaminen” tarkoittaa? Heprean kielen sana ”kirota” tarkoittaa ”mitä tahansa mikä vähättelee, pilailee, halventaa tai sanoo pahoja asioita jostakin”.

Kuuntele, koska tämä on hyvin tärkeää.

Jumala tuomitsee jokaisen ihmisen ja jokaisen kansan siitä, millä tavalla ne kohtelevat Israelia.

Se tarkoittaa sitä, että jokaisella ihmisellä ja jokaisella kansalla on edessään valinta – Jumalan siunaus tai Jumalan kirous. Valinta on yksinkertainen: se riippuu vain siitä, kuinka he kohtelevat Israelia ja juutalaisia.

Jos joku ihminen tai kansa siunaa Israelia ja juutalaisia, Jumala siunaa heitä. Jos he eivät siunaa, jos he sen sijaan valitsevat kirota Israelia ja juutalaisia, Jumala tekee saman – kiroaa sen ihmisen ja sen kansan.

Tätä siunaamista ja kiroamista on jatkunut satoja vuosia. Puhumme siitä myöhemmin enemmän.

”Sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.”

On vaikea kuvitella, että tämä pieni maa olisi siunaus koko maailmalle – kautta kaikkien aikojen. Kuinka yksi pieni kansa voi olla niin valtava siunaus?

– JEESUS –

Jeesus syntyi Beetlehemissä, pienessä kylässä Israelissa. Hänen äitinsä oli juutalainen. Vaikka Hänen todellinen isänsä oli Jumala, Hänen kasvatti-isänsä Joosef oli myös juutalainen. Sekä Maria että Joosef olivat kuningas Daavidin, Jaakobin, Iisakin ja Aabrahamin jälkeläisiä.

Jeesus oli jokaisen Jumalan juutalaisille antaman lupauksen täyttymys. Jeesuksen, Israelin Messiaan, kautta koko maailma tuli siunatuksi.

Monet muutkin siunaukset ovat juutalaisilta. Paavali antoi meille osittaisen luettelon: Raamattu ja liitot ovat kaksi Israelilta tulevaa siunausta.

“Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan.”

Tämä lupaus – Israelin maa – on se, joka hämmentää niin monia ihmisiä.

Jumala lupasi Israelille tietyn maa-alueen – ei minkään sellaisen vuoksi, mitä Israel teki, vaan koska Jumala rakasti Aabrahamia. Ja koska Jumalan rakkaus EI KOSKAAN lopu, Hänen lupauksensa eivät koskaan lakkaa – eikä tämäkään lupaus maasta koskaan lakkaa olemasta voimassa. Se ei lakkaa olemasta, mitä hyvänsä Israel tekeekään tai ei tee. Se ei lakkaa olemasta voimassa sen vuoksi, mitä muut yrittävät tehdä. Se ei koskaan, ei koskaan, ei koskaan lakkaa olemasta voimassa.

Nykyisin Israelilla on hallussaan vain pieni osa siitä maasta ja senkin, mikä heillä on, muut kansat yrittävät ottaa pois! Mutta Jumala varoitti muita kansoja siitä, että jos joku yrittää jakaa maan, hänet tuomitaan ja häntä rangaistaan (Jooel 3: 1-2).

Jos Jumala voisi rikkoa lupauksensa Israelille, miksi SINUN pitäisi luottaa Häneen?

Se tosiasia, että Israel on yhä olemassa ja juutalaiset asuvat siellä, on TODISTE Jumalan uskollisuudesta sinua ja Israelia kohtaan.

ONKO REILUA SE, ETTÄ JUMALA VALITSI ISRAELIN?

Nyt saatat ehkä kysyä: ”Onko se reilua, että Jumala valitsi jonkin ihmisen ennen muita? Onko reilua Jumalalta valita jokin kansa ennen muita?” Ihmiset ovat aina kysyneet sitä, onko Jumala tasapuolinen?

Voin tehdä sen selväksi. Jumala voi tehdä, mitä Hän haluaa, koska Hän on Jumala.

Raamattu sanoo:

 • Jumalan tuomiot ovat tosia (täydellisiä, tasapuolisia) (Psalmi 19: 9)
 • Kukaan ei voi estää Jumalaa Hänen tuomioissaan (Job 11: 10)
 • Hänen tuomionsa ovat vanhurskaita (Psalmi 9: 8)

Kun joku kysyi sen kysymyksen Paavalilta, hän sanoi:

”Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä? Pois se!
Sillä Moosekselle hän sanoo: “Minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan.” (Roomalaiskirje 9: 14-15)

Sen sijaan että olisimme kateellisia Israelille, on tärkeää ymmärtää, että Jumalalla on erityinen tarkoitus jokaiselle kansalle. Jokaisella kansalla on valinnanvapaus, seuratako (vai eikö seurata) Jumalan suunnitelmaa ja tarkoitusperiä.

Muista, että Jumala valitsi SINUT! Raamattu sanoo, että Jumala valitsi sinut tuntemaan Hänet ja rakastamaan Häntä jo ennen kuin synnyit!

Jumala valitsi meidät kuulumaan Jeesukselle jo ennen maailman luomista. Hän valitsi meidät olemaan pyhät ja tahrattomat Hänen silmissään. Hän rakasti meitä. Niinpä Hän päätti kauan sitten, että Hän hyväksyisi meidät lapsikseen. Hän teki sen sen vuoksi, mitä Jeesus Kristus oli tehnyt. Jumalaa miellytti tehdä niin.

Kaikki nämä asiat tuottavat ylistystä Hänen kunniakkaalle armolleen. Jumala antoi meille armonsa ilmaiseksi sen Yhden tähden, jota Hän rakastaa. (Efesolaiskirje 1: 4-6).

Raamattu sanoo myös, että Jumala teki sinut taiten ja kirjoitti kirjaansa jokaisen elämäsi päivän. Tiedätkö, kuinka paljon hiekkaa on kaikilla maailman rannoilla? Hän ajattelee sinua useampia kertoja kuin hiekan lukumäärä on!

”Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää.
Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä.
Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut.” (Psalmi 139: 14-16).

Lopuksi, Jumalalla on suunnitelma ja tarkoitus sinun elämällesi. Kuuntele vielä kerran, mitä apostoli Paavali sanoi SINUSTA!

”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja –
ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.” (Efesolaiskirje 2: 8-10).

Eli ei vastusteta sitä, että Jumala valitsi Israelin suunnitelmiaan varten, vaan osallistutaan sen sijaan siihen suunnitelmaan. Miten voimme tehdä sen? Siunaamalla Israelia rukoilemalla sen puolesta. Iloitse, kun näet Jumalan täyttävän lupauksiaan Israelille.

 KUKA TAI MIKÄ ON ISRAEL?

Ehkä on aika varmistaa se, että ymmärrämme, mitä me tarkoitamme puhuessamme Israelista. Se voi olla hiukan sekavaa. Yritän seuraavaksi selittää sitä.

Israel on kansakunta.

Muista, että Jumala sanoi, että Hän tekisi Aabrahamista suuren kansan.

”Kansakunta” on poliittinen sana. Se on ryhmä ihmisiä, jolla on lakeja säätävä hallitus. Kansakunnalla on yhteinen kulttuuri ja kieli. Kansakunnalla on aina vahvistetut rajat – rajat, jotka muut kansat tunnustavat. Muut kansat eivät ehkä pidä niistä rajoista mutta muut kansat tunnustavat ne.

Israel on kansa – juutalainen kansa.

Vaikka Aabrahamilla oli muita poikia, Iisakia kutsuttiin ”lupauksen lapseksi”. Iisak olisi se poika, jonka kautta Jumala kehittäisi juutalaisen kansan. Iisakilla oli kaksoset, Jaakob ja Eesau, mutta Jumala kehittäisi Israelin Jaakobin kautta. Jaakobilla oli kaksitoista poikaa – heistä kaikista tuli Israelin johtajia. Pian sen jälkeen Jumala antoi Iisakille ja Jaakobille saman lupauksen, joka koski Israelin maata, Israelin kansan hyväksi.

Miksi Jumala valitsi Iisakin Ismaelin sijasta? Miksi Jumala valitsi Jaakobin Eesaun sijasta? Koska Jumala on Jumala. Raamattu sanoo, että Jumala voi tehdä mitä ikinä Hän haluaa. Onneksi, koska Jumala on niin hyvä, se mitä ikinä Hän haluaakaan tehdä, on myös hyvää!

Hyvin usein, kun Jumala kuvaa itseään, Hän kutsuu itseään ”Aabrahamin, Iisakin JA Jaakobin Jumalaksi”.

Jumala muutti Jaakobin nimen lopulta Israeliksi. Pian ”israelilaisia” kutsuttiin ”juutalaisiksi” Juudan sukukunnan mukaan.

Kautta koko Raamatun Jumala tekee hyvin selväksi sen, että Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläiset (juutalaiset) olisivat aina Hänen ”valittu” kansansa – valittu olemaan Hänen todistajiaan. Joskus heidät lähetettiin pois Israelin maasta ja hajotettiin ympäri maailman, mutta he olisivat aina Hänen kansansa. Jumala toisi heidät lopulta takaisin Israelin maahan.

Israel on maa.

Sanan merkitys tässä on ilmeinen. Maa tarkoittaa maata. Kun Jumala puhuu Israelista tai Tel Avivista tai Jerusalemista, Hän tarkoittaa tiettyä paikkaa kartalla. Meidän ei pidä ottaa niitä lupauksia, jotka Jumala antoi Israelin maasta, ja sanoa, että ne kuuluvat toiselle maalle tai kaupungille. Jerusalem EI ole Washington D.C., eikä Pariisi, eikä Lontoo!

Johtuen Jumalan hyvin erityisestä suhteesta Israelin kanssa ja suunnitelmasta sille, Hän ei tee eroa kansan, ihmisten ja maan välille. Jumalan suunnitelmassa Israelin (juutalaisen kansan) tarvitsee asua Israelin maassa ja olla kansa, joka tuntee Hänet ja rakastaa Häntä ja Messiastaan Jeesusta. Emme näe sen tapahtuvan tänä päivänä ja se on syy siihen, miksi rukoilemme!

 MIKSI NIIN MONET IHMISET VIHAAVAT ISRAELIA?

Israelin (ja juutalaisten) vihaaminen tulee saatanasta. Se alkoi Eedenin puutarhassa heti sen jälkeen, kun Aatami ja Eeva olivat tottelemattomia ja söivät kiellettyä hedelmää. Jumala sanoi:

”Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: “Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi.
Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.” (1. Mooseksen kirja 3: 14-15).

Saatanan siemen ovat kaikki ”langenneet enkelit”, jotka kapinoivat Jumalaa vastaan ja joita nyt kutsutaan ”demoneiksi”. Demonit ovat Jumalan, Israelin ja myös lopullisen vaimon siemenen vihollisia. Kuka on ”vaimon siemen”?

Ensiksi näemme, että ”vaimon siemen” on Israel (Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kautta) – juutalaiset. Mutta lopullinen ”vaimon siemen”, joka tulisi juutalaisesta kansasta ja murskaisi saatanan pään, on Jeesus.

Jeesus murskaisi saatanan pään mutta saatana voi murskata vain Jeesuksen kantapään. Voit kyllä elää ruhje kantapäässäsi, mutta et voi elää, jos pääsi on murskattu.

Milloin saatana murskasi Jeesuksen kantapään? Ristillä. Milloin Jeesus murskasi saatanan pään? Kun Hän nousi kuolleista. Saatanan lopullinen murskaaminen tapahtuisi myöhemmin.

Saatana on siis aina yrittänyt tuhota juutalaisen kansan. Luulen, että se ajatteli, että jos se voisi päästä eroon juutalaisista, Jeesus ei voisi tulla. Mutta, Jeesus TULI. Mutta se ei ole pysäyttänyt saatanaa. Se yrittää yhä tuhota juutalaiset, ettei Jeesus voisi tulla takaisin!

Tuhansien vuosien ajan saatana teki kaikkensa tuhotakseen juutalaisen kansan.

 • Egyptin faarao yritti tappaa kaikki juutalaiset pojat
 • Myös Haaman yritti hävittää juutalaiset maastaan
 • Kuningas Herodes tapatti kaikki pikkupojat Jeesuksen syntyessä

Ihmiset yrittävät yhä tappaa kaikki juutalaiset ihmiset.

Ajatellaanpa tätä:

Mitä ihmiset uskoisivat Jumalasta ja Raamatusta, jos saatana todella tuhoaisi juutalaiset tai ottaisi pois heidän maansa? Se tekisi Jumalasta valehtelijan.

Siksi on niin tärkeää, että me ymmärrämme, kuka ja mikä Israel on, ja rukoilemme, että KAIKKI Jumalan lupaukset Israelille toteutuvat.

 SIIS MIKSI ME RUKOILEMME?

Ensiksikin, koska Jumala käski meidän rukoilla:

”Toivottakaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat.
Rauha olkoon sinun muuriesi sisällä, olkoon onni sinun linnoissasi.
Veljieni ja ystävieni tähden minä sanon: olkoon sinulla rauha.” (Psalmi 122: 6-8).

”Sinun muureillesi, Jerusalem, minä asetan vartijat; älkööt he milloinkaan vaietko, ei päivällä eikä yöllä. Te, jotka ylistätte Herraa, älkää itsellenne lepoa suoko.
Älkää antako hänelle lepoa, ennenkuin hän on asettanut ennallensa Jerusalemin, tehnyt sen ylistykseksi maassa.” (Jesaja 62: 6-7).

Koska Israelin puolesta rukoileminen on paras tapa siunata sitä:

”Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.” (1. Mooseksen kirja 12: 3).

Koska olemme varmoja siitä, että Jumala kuulee ja vastaa rukouksiimme. Voimme olla varmoja yhdestä asiasta tullessamme Jumalan luo rukouksessa.

”Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä.” (1. Johanneksen kirje 5: 14).

Ja koska on tärkeää rukoilla oman kansasi puolesta, jotta se siunaisi Israelia niin, ettei se tulisi tuomituksi:

”Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon,
minä kokoan kaikki pakanakansat – – – ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani.” (Jooel 3: 1-2).

”Sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä.” (Sakarja 2: 8).

 

KIITOS SIITÄ, ETTÄ OLET TULLUT MUKAAN RUKOILEMAAN YHDESSÄ SATOJEN ERI PUOLILTA MAAILMAA KOTOISIN OLEVIEN JUUTALAISTEN JA KRISTITTYJEN KANSSA, JOTKA RUKOILEVAT ISRAELIN JA MUIDEN KANSOJEN PUOLESTA KELLON YMPÄRI.

SIUNATKOON JUMALA SINUA RUNSAASTI JESHUAN, JEESUKSEN NIMESSÄ!