Pääsiäinen: 5.. huhtikuuta

-Jumalan neljä lupausta

Jumala antoi Moosekselle neljä lupausta vapautuksesta. Näitä lupauksia muistellaan pääsiäisaterian, sederin, neljän viinimaljan aikana.

2. Mooseksen kirja 6: 5-7

”Ja nyt minä olen kuullut israelilaisten vaikeroimisen, kun egyptiläiset pitävät heitä orjantyössä, ja olen muistanut liittoni. Sano sentähden israelilaisille: ‘Minä olen Herra, ja minä vien teidät pois egyptiläisten sorron alta ja vapautan teidät orjuudesta ja pelastan teidät ojennetulla käsivarrella ja suurilla rangaistustuomioilla. Niin minä otan teidät kansakseni ja olen teidän Jumalanne; ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka vien teidät pois egyptiläisten sorron alta.”

On myös viides lupaus – Jumalan Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille antaman lupauksen vahvistus:

2. Mooseksen kirja 6: 8

”Ja minä johdatan teidät siihen maahan, jonka minä olen kättä kohottaen luvannut antaa Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille; ja sen minä annan teille omaksi. Minä olen Herra.”

Ensimmäinen lupaus koskee fyysistä vapautumista – vapautta! Vapaus annettiin yhdestä syystä – siksi että Israel rakastaisi ja palvoisi Häntä.

RUKOILE, ETTÄ ISRAEL MUISTAA, MIKÄ TARKOITUS JUMALALLA OLI, KUN HÄN ANTOI VAPAUDEN: JUMALAN PALVONTA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *