Jumalan ainutlaatuinen suhde Israelin kanssa; Jumala on Israelin suojelija: 11. heinäkuuta

Syyria uhkaa yhä Israelin turvallisuutta! Mutta Jumala on aina suojellut ja suojelee aina Israelia patriarkoille antamiensa lupausten vuoksi.

2. Kuningasten kirja 13: 22-23

”Hasael, Aramin kuningas, sorti Israelia, niin kauan kuin Jooahas eli.
Mutta Herra oli heille laupias, armahti heitä ja kääntyi heidän puoleensa liiton tähden, jonka hän oli tehnyt Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Sillä hän ei tahtonut tuhota heitä, eikä hän ollut vielä heittänyt heitä pois kasvojensa edestä.”

RUKOILE SEN PUOLESTA, ETTÄ SEKÄ ISRAEL ETTÄ SEN NAAPURIT TUNNISTAISIVAT JUMALAN SUOJELEVAN ISRAELIA.

 

Kibbutz Ein Gedi Garden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *