Jumalan ainutlaatuinen suhde Israelin kanssa; Jerusalem: 5. helmikuuta

Filistealaiset olivat ryöstäneet arkin taistelussa. Jumala rankaisi heitä siihen asti kunnes he olivat palauttaneet arkin Israelille. Daavid, innossaan viedä arkki Jerusalemiin, jätti huomiotta Jumalan tarkat ohjeet ja saastutti arkin ja aiheutti yhden miehensä kuoleman.

2. Samuelin kirja 6: 1-7

”Daavid kokosi jälleen kaikki valiomiehet Israelista, kolmekymmentä tuhatta miestä. Ja Daavid ja kaikki väki, joka oli hänen kanssaan, nousi ja lähti Juudan Baalasta, tuomaan sieltä Jumalan arkkia, jonka Herra Sebaot oli ottanut nimiinsä, hän, jonka istuinta kerubit kannattavat. Ja he panivat Jumalan arkin uusiin vaunuihin ja veivät sen pois Abinadabin talosta, joka oli mäellä; ja Ussa ja Ahjo, Abinadabin pojat, ohjasivat niitä uusia vaunuja. Niin he veivät Jumalan arkin pois Abinadabin talosta, joka oli mäellä, kulkien Jumalan arkin mukana, ja Ahjo kulki arkin edellä. Ja Daavid ynnä koko Israelin heimo karkeloi kaikin voimin Herran edessä soittaen kaikenkaltaisilla kypressipuisilla soittimilla, kanteleilla, harpuilla, vaskirummuilla, helistimillä ja kymbaaleilla. Mutta kun he tulivat Naakonin puimatantereen luo, ojensi Ussa kätensä Jumalan arkkiin ja tarttui siihen, sillä härät kompastuivat. Silloin Herran viha syttyi Ussaa kohtaan, ja Jumala löi hänet siinä hänen hairahduksensa tähden, niin että hän kuoli siihen, Jumalan arkin ääreen.”

Daavid oli raivoissaan mutta katui ja teki sitten oikein, niin kuin Jumala oli käskenyt.

2. Samuelin kirja 6: 12-15

”Kun kuningas Daavidille kerrottiin, että Herra oli Jumalan arkin tähden siunannut Oobed-Edomin taloa ja kaikkea, mitä hänellä oli, niin Daavid meni ja toi riemuiten Jumalan arkin Oobed-Edomin talosta Daavidin kaupunkiin. Kun Herran arkin kantajat olivat astuneet kuusi askelta, uhrasi hän härän ja juottovasikan. Ja Daavid hyppi kaikin voimin Herran edessä, ja Daavid oli puettu pellavakasukkaan. Niin Daavid ja koko Israelin heimo toivat Herran arkin riemun raikuessa ja pasunain pauhatessa.”

2. Samuelin kirja 6: 17

”Ja kun he olivat tuoneet Herran arkin ja asettaneet sen paikalleen majaan, jonka Daavid oli sille pystyttänyt, uhrasi Daavid polttouhreja ja yhteysuhreja Herran edessä.”

RUKOILE ISRAELIN PUOLESTA, ETTÄ SE TOTTELISI JUMALAN SANAA EIKÄ IHMISTEN PERINNÄISSÄÄNTÖJÄ.

German Colony

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *