Jumalan ainutlaatuinen suhde Israelin kanssa: 11. helmikuuta

Yksi selitys, jonka uusi seurakunta keksi sille, miksi Jumala salli roomalaisten tuhota temppelin, oli Jumalan murha, josta kehitettiin teologia. Vuodesta 70 jKr tähän päivään asti monet ovat syyttäneet juutalaisia Jumalan tappamisesta. Justinus Marttyyri oli ensimmäisiä kirkkoisiä, jotka edistivät ”jumalan murha”-valheen leviämistä.

 Jesaja 53: 10

”Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.”

Sanoudu irti valheesta:

”Kaikki tämä on tapahtunut teille, koska te tapoitte Vanhurskaan ja Hänen profeettansa ennen Häntä ja nyt te hylkäätte, ettekä kunnioita niitä, jotka asettavat toivonsa Häneen ja Kaikkivaltiaaseen Jumalaan ja maailmankaikkeuden Luojaan, joka lähetti Hänet.”

Korvaa se totuudella:

”Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”

Passover April 19-26, 2019

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *