Бог е решил „да изпълни земята с познаването на Неговата славо, докато всяко коляно се поклони и всеки език изповядва Йешуа като Господ“.

Златният взрив на нашето лого изразява възхода на творението, тъй като Земята се изпълва с Неговата слава.

  • Езикът на сътворението (Псалм 19: 2)
  • Провъзгласяването на хваление (Псалм 145: 7)
  • Радостта от спасението (Исая 12: 2-3)
  • Страстно поклонение (Исая 12: 5-6)
  • Маслото на радостта (Исая 61: 2)
  • Живата вода на Светия Дух (Йоан 7: 37-39)
The Golden Burst of Novea Ministries
The Golden Burst of Novea Ministries