ЗДРАВЕЙТЕ!
Този блог е създаден като помощна молитва за Израел и всички народи.

Заглавието Обедна Молитва за Израел идва от нашата визия в 12,30 ч местно време да се молим за Израел в продължение на една минута.

ЕДНА МИНУТА МОЖЕ ДА НАПРАВИ РАЗЛИКА!

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ ЕВРЕИ И ХРИСТИЯНИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ, КОИТО СЕ МОЛЯТ ЗА ИЗРАЕЛ.

В 12:30 НА ОБЕД ХОРА ОТ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ЗОНИ СЕ МОЛЯТ НА БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ ЗА ИЗРАЕЛ.
АБО
НИРАЙТЕ СЕ ЗА ДА ПОЛУЧАВАТЕ ДНЕВНИ МОЛИТВИ В ЕЛЕКТРОННАТА СИ ПОЩА. СЛОЖЕТЕ СИ ДНЕВНА НАПОМНЯЩА АЛАРМА.

ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ С ВАШИТЕ МОЛИТВИ!

Aбонирайте се за дневна молитва

Bulgarian
Sending

12:30

whypray

 

НО ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ МОЛИМ ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО?

Ние се молим на Божиите обещания, не за да му напомним, но да си припомним, че Бог е верен на Неговия характер и на Неговото Слово. Въпреки обстоятелства, които изглеждат в противоречие с Неговото Слово, Неговото име е „Верен и Праведен.“ Всъщност тези думи на иврит идват от същия корен!

Когато разглеждаме текущите събития започваме да се страхуваме или сме убедени, че проблемите в Близкия изток са политически. Като хора, ние виждаме ситуацията от една хуманна перспектива. Но когато се молим, ние виждаме състоянието от Божията гледна точка и трябва да признаем, че проблемите са същност от духовно естество. Духовните проблеми не могат да бъдат разрешени с политически решения.

Когато се молим чрез Божието Слово ние въздействаме директно на духовната сфера от където въщност идват отговорите и решенията.

Божиите планове и цели за Израел и за народите ще се сбъднат!

ШАЛОМ

БОГ ни е заповядал да се молим за мир (ШАЛОМ) в Ерусалим. ШАЛОМ означава мир, пълно спокойствие. Това е чувство на доволство, пълнота, цялост, благосъстояние и хармония. Само ШАЛОМ може да доведе до липса на война.